Har du några frågor kring integritets- och dataskydd, kontakt oss på 040-655 72 22 eller info@hatthyllan.se. När du kontaktar oss med intresse så accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Hatthyllan använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det självklart med största möjliga hänsyn till din integritet. 

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hatthyllan Malmö AB är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Adress: Hatthyllan Malmö AB - Davidshallstorg 3, 211 45 Malmö.

E-post: info@hatthyllan.se

Vilken information samlar vi in? 

Insamling och användning av data 
Denna dataskyddspolicy gäller data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex kundmöten eller andra evenemang). 

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. 

Vilken information samlar vi in?

Person- och kontaktinformation - såsom namn, födelsedatum, företagsnamn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer

Betalningsinformation - Fakturainformation, bankkontonummer, etc. Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan komma att samla in information om: 

Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. Ditt intresse kan baseras på saker du kommunicerat i text eller tal, men även ditt beteende kring vår E-handel.

Finansiell information - eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik. 

Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning .

Geografisk information - din geografiska placering Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan 

Vad gör vi med informationen? All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Företaget behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder: 

Vad gör vi med informationen? 
Syfte med behandlingen För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. (Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig) För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. (Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig) För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig. (Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig) För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. (Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen) För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. (Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen) 

Vilka kan vi komma att dela informationen till? Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Företaget behandlar datan till största del inom EU/EES, men det förekommer även utanför EU/EES tillsammans med våra E-handelspartners. Vi samarbetar med iZettle för att kunna genomföra säkra betalningar i vår e-handel. Här kan du läsa iZettle sekretesspolicy. För detaljerad specifikation, kontakta oss på Hatthyllan. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert

Hur länge sparar vi uppgifterna? Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter 
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Cookies 
Cookies är ett samlingsnamn för små textfiler som webbsidan lagrar på din dator för att den vid nästa besök ska komma ihåg dig och lättare göra sidan anpassad för dig. Vi tillämpar lagen om elektronisk kommunikation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad cookies gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att en cookie inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan. 

Vår användning av cookies 
Hatthyllan kräver inte att du använder cookies. Du kan därför stänga av denna funktion och fortsatt surfa runt på vår webbplats. Hur exakt detta går till, hittar du under hjälpavsnittet i din webbläsare. Däremot kommer du inte att kunna beställa eller interagera med oss om du stänger av cookies helt. Vår viktigaste användning av cookies är att veta om du besöker oss igen. Ditt ip-nummer loggas också för att veta om samma dator besöker oss frekvent. Viss lagring sköter inte vi, utan den vidarebefordras till ett företag som jobbar med just statistik. Vi lagrar även en tillfällig cookie som försvinner så fort du stänger webbläsaren. Den är till för att användarupplevelsen ska bli så fantastisk som möjligt. 

Kontakta oss 
Hatthyllan har organisationsnummer 559078-8112 och finns på Davidshallstorg 3, 211 45 Malmö.
Kontakta oss på info@hatthyllan.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, cookiehantering eller om denna dataskyddspolicy.